Mobirise


Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is een zorgaanbieder de eerst aangewezen persoon om zich in te spannen een conflict met een patiënt/cliënt op te lossen. Daarvoor staat een wettelijke termijn van maximaal 6 weken. Het prettigst is als therapeut en klager samen het gerezen probleem uit de weg kunnen ruimen. Kom je er samen met de behandelend therapeut niet uit of is communicatie niet meer mogelijk dan kan in deze eerste periode de klachtenfunctionaris worden ingeschakeld. 

Klachtenfunctionaris 

Dus heb je een klacht over een behandeling of over de behandelaar en lukt het niet om het samen met de behandelaar op te lossen, dan kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de vereniging waarbij de behandelaar is aangesloten; Shiatsu Vereniging Nederland.  

Geschilleninstantie

Blijkt het ook met hulp van de klachtenfunctionaris niet mogelijk je geschil met de betrokken therapeut op te lossen, dan zal de klachtenfunctionaris jou verwijzen naar de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG).

Voor tuchtrecht 

Is er duidelijk sprake van een tuchtwaardige klacht, dan verwijst de klachtenfunctionaris jou naar het tuchtcollege van de vereniging waarbij jouw behandelaar is aangesloten.